City Kids studiehjälp

City Kids - StudiehjälpVår idé
Vi vill hjälpa barn och ungdomar uppnå förbättrade studieresultat genom att ge professionell läxhjälp. Genom stödet från våra läxpedagoger avlastar vi samtidigt föräldrarnas vardag.

City Kids läxpedagoger
Våra läxpedagoger är personer som brinner för att hjälpa andra med skolarbetet. Minimikravet för att arbeta som läxpedagog hos City Kids är treårigt teoretiskt gymnasium. Dessutom, många av våra läxpedagoger genomgår/har genomgått eftergymnasial pedagogisk utbildning.

City Kids modell för förbättrade studieresultat
Föräldrarna och läxpedagogen kommer överens om vilken typ av läxhjälp som behövs. Vi ser dock vår uppgift ofta inte endast att hjälpa eleven ”bli klar med läxan”, vår målsättning är att hjälpa eleven uppnå tydliga förbättringar i sina studier. För att lyckas med detta har vi utvecklat en egen modell som stöd. Modellen är inriktad mot studier på grundskolenivå (upp till åk 9) och bygger i huvudsak på att, i samråd med föräldrarna, hjälpa eleven sätta tydliga mål för sitt studiearbete som vi sedan arbetar gemensamt mot för att nå.

Varje gång en elev når ett mål uppmärksammar vi detta genom att han/hon presenteras på vår hemsida. När de långsiktiga målen har nåtts alternativt vid terminens slut erhåller eleven en belöning.

Våra läxpedagoger deltar i City Kids regelbundna forum för studievägledning där de kan dela erfarenheter, lära av varandra samt diskuterara hur vi utvecklar vårt sätt att jobba.


Hur hittar ni läxpedagogen för just ert barn?
Våra läxpedagoger finns listade i vår databas precis som våra barnvakter. Familjer kan söka efter en läxpedagog i sitt område och även kontakta denne direkt för att diskutera uppdrag. Ni kan även kontakta oss på City Kids så hjälper vi er genom att rekommendera en lämplig kandidat.

Läxhjälp går inte under RUT

Den 16 juni beslutade riksdagen att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas.  De nya reglerna gäller för arbete som utförs från och med den 1 augusti 2015.Sök bland befintliga läxpedagoger
Kontakt med City KidsBarncancerfondens Julknapp 2017Logga in


Glömt lösenord