Att jobba för City Kids

Du kan välja att jobba som barnvakt, läxpedagog eller både och:

Barnvakt

Som barnvakt tar du ansvar för barnet/barnen under den överenskomna tiden, vanligtvis är föräldrarna ej närvarande. Ett vanligt uppdrag är att hämta eller lämna barnet/barnen på dagis eller skola. Du leker och umgås med barnet/barnen samt lagar kanske mat till barnen eller andra uppgifter enligt överenskommelse med föräldrarna. För att jobba hos City Kids som barnvakt behöver du någon typ av erfarenhet från att jobba med barn, antingen från dagis eller skola eller kanske som privat barnvakt.


Läxpedagog

Som läx-pedagog hjälper du barnen med läxorna på grundskolenivå upp till åk 9, detta kan ske antingen ensam med barnet eller med föräldrar närvarande. Du hjälper barnet att klara läxan samt coachar för att uppnå förbättrade studieresultat. För att jobba hos City Kids som läx-pedagog skall du ha genomgått teoretiskt 3-årigt gymnasieprogram samt ha ett stort studieintresse och en vilja att hjälpa andra. Du bör ha en förmåga att anpassa ditt arbete till den specifika elevens behov. Att genomgå eller ha genomgått eftergymnasial utbildning är ett stort plus om du vill arbeta som läx-pedagog.


Att jobba för City Kids som barnvakt eller läxpedagog är väldigt enkelt. Till att börja med anmäler du intresse via denna hemsida. Du får t ex uppge information om vilken erfarenhet du har samt vilken möjlighet till arbete du har (dvs vilka tider du kan arbeta samt vilket typ av uppdrag du är intresserad av). Du får även uppge vilka områden du kan tänka dig att arbeta i.

Vi kommer sedan kontakta dig och genomföra en kontroll av dina referenser samt begära utdrag från polisens belastningsregister. Om allt känns bra för bägge parter lägger vi ut din information på hemsidan för att du så fort som möjligt skall få kontakt med intresserade familjer. När du har fått tillräckligt med uppdrag tar vi bort dig från hemsidan. OBS! Utan utdrag ur belastningsregistret kan vi inte godkänna din profil.
   
Klicka här för att anmäla intresse

Ett sätt för dig som barnvakt eller läxpedagog att hitta uppdrag kan vara att läsa annonser som läggs ut på denna hemsida av familjer som behöver hjälp. Du kan själv kontakta familjen om det verkar intressant. Hittar du någon familj du vill jobba med kontaktar du oss så sätter vi upp familjen som kund.

Klicka här för att läsa annonser
          
Observera att jobba för City Kids innebär ingen som helst förpliktelse när det gäller att ta uppdrag. Som barnvakt eller läxpedagog har du alltid rätt att neka uppdrag utan att uppge någon orsak för nekandet. Som uppdragstagare hos City Kids kommer du överens med familjen vilka tider som du kan ställa upp på. Om familjens önskemål ej stämmer överens med dina får familjen söka efter någon annan.         
          
Samma sak gäller även vilka uppgifter Ni kan hjälpa till med. Är det frågan om endast barnpassning hemma hos familjen eller t ex även hämtning på dagis? Du avgör vilka uppgifter du kan tänka dig att ta.

City Kids betalar din ersättning samt dina sociala avgifter.      
          
För barnvakter - kurs i barnolycksfall
Som barnvakt hos City Kids får du kostnadsfritt genomgå en utbildning för att få grundläggande kunskaper i barnolycksfall. Utbildningarna sköts av vår partner HLR (www.hlr.se) och hålls med jämna mellanrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bilden är tagen vid en av våra tidigare utbildningar.

Barnsäkerhet & Första Hjälpen är kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar akuta skador i olika åldersgrupper. Kursen innehåller L-ABC (andning, blödning, chock) och Hjärtlungräddning HLR. Vi tar även upp övriga avsnitt i barnolycksfall och första hjälpen som att sätta i halsen, allergier, brännskador, diabetes drunkning, epilepsi, fallolyckor, förgiftningar, hjärnskakning, klämskador, kramper, krupp, sårskador osv.

Utbildningen i Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn HLR tar ca 3-4 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga barndockor i åldrarna baby, förskole och skolbarn.

Varje deltagare får kompendium med barns risker, diplom, andningsmask, plånbokskort med bilder och en affisch. Lärarna som utför utbildning i Barnolycksfall / ungdomsolycksfall & Barn HLR är certifierade HLR instruktörer med erfarenhet som tex barnsjuksköterskor, från akutsjukvård, ambulans osv. Speciellt i denna utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen och HLR krävs det att instruktören har kunskaper och erfarenhet av barns & ungdomars risker och sjukdomar.

Några exempel på avsnitt som finns tillgängliga i kursen Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn-HLR.

 • Barn HLR vid tex medvetslöshet, slutar andas eller sätter i halsen
 • Allergiska reaktioner
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Drunkning
 • Fallskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor, hjärnskakning
 • Förband
 • Hastigt insjuknande tex kramper, krupp, epilepsi, diabetes osv
 • Klämskador
 • Kvävning
 • Kylskador
 • Ormbett
 • Skallskador
 • Sårskador
 • Tandskador
 • Ögonskador

    
För läxpedagoger – City Kids modell för förbättrade studieresultat

Som läxpedagog får du delta i City Kids forum för studievägledning. Där kan läxpedagoger dela erfarenheter och lära av varandra. Vi diskuterar City Kids specifika modell för förbättrade studieresultat som bygger på att sätta och jobba mot tydliga mål kombinerat med belöningar.

Bifogat hittar du ett exempel på City Kids kompendium för läxhjälp
          
För att veta mer kontakta oss på City Kids!

Kontakt


Logga in


Glömt lösenord