Frågor & Svar

Här följer några vanliga frågor från barnfamiljer med tillhörande svar från City Kids.
1 Vi har svårt att få vardagen att gå ihop. Det blir för mycket med jobb, hushållsarbete, socialt umgänge, träning, föreningsåtaganden etc och samtidigt konstant ha någon i familjen som passar barnen. Vad kan vi göra?
City Kids kan ge Er stöd i form av en barnvakt som kan hjälpa till att "fylla luckorna" när tiden inte räcker till. Vi har ett urval av barnvakter som Ni kan få kontakt med. 
2 Vi använder oss av en barnvakt idag som fungerar bra men vi har inte formaliserat tjänsten. Hur skall vi göra?
Vi på City Kids kan hjälpa Er köpa barnpassningen på rätt sätt. Detta gör vi genom att låta barnvakten bli uppdragstagare hos oss samt låta Er köpa tjänsten av oss.
3 Vi har hittat en bra barnvakt via någon annan kanal men hur skall vi göra för att köpa tjänsten utan att tumma på några skatteregler?
Ni kan använda den barnvakt Ni har hittat men köpa tjänsten genom City Kids. Vi sköter då alla inbetalningar av skatter och avgifter.
4 Vi använder en barnvakt idag men vi är osäkra på hur denne agerar om det inträffar en olycka samt vilket försäkringsskydd vi har om något händer med barnet under tiden när det passas.
På City Kids får alla barnvakter genomgå grundläggande utbildning i barnolycksfall. Detta gör att våra barnvakter kan hantera en olyckssituation bättre. Vi har även försäkringar som täcker om något skulle inträffa med barnet eller kundens egendom.
5 Vi vill gärna köpa barnpassning men hur skall vi få möjlighet att göra skatteavdrag för hemnära tjänster i deklarationen?
Avdragsrätten för hemnära tjänster kräver att man köper tjänsten av ett företag med F-skatt. Detta har City Kids. Köper man barnpassning från City Kids erhåller man ett kvitto som kan användas i deklarationen.
6 Vilka tider kan City Kids barnvakter jobba samt vilka uppgifter kan de ta?
Detta är helt beroende på barnvakten. Våra barnvakter har inte barnpassning som sin huvudsysselsättning. De flesta av våra barnvakter är studenter och kan följaktligen inte arbeta alla tider. Barnvakten och familjen kommer överens om vilka tider som gäller. Detsamma gäller vilka uppgifter som kan bli aktuella. Vissa barnvakter kan sköta dagishämtning medan vissa kanske endast vill sköta barnpassning i familjens hem.
7 På vilka orter har City Kids barnvakterf?
Vi finns på alla större och medelstora orter i Sverige. Flest barnvakter har vi i storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö men även t ex i Uppsala, Linköping, Norrköping, Örebro, Lund, Helsingborg, Borås, Jönköping, Gävle, Halmstad, Karlstad, Västerås, Skövde, Sundsvall, Landskrona och Umeå. Som intresserad kund kan man söka på City Kids hemsida och se om det finns någon ledig barnvakt i just Ert område. Man har också möjlighet att lägga ut en annons på City Kids hemsida om att man söker barnvakt. Dessutom finns alltid möjligheten att bli kund till City Kids genom att hitta en barnvakt via någon annan kanal och låta denne bli uppdragstagare hos City Kids. Kunden köper sedan tjänsten av City Kids. Det är många kunder som har utnyttjat den möjligheten.
8 Kan barnvakter från City Kids även sköta städning?
Nej, utöver enklare uppgifter, som t ex att plocka i ordning disken efter maten, sköter inte City Kids städning.

RUT kan ej användas för Läxhjälp 

Den 16 juni beslutade riksdagen att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas.  De nya reglerna gäller för arbete som utförs från och med den 1 augusti 2015.


 
Barncancerfondens Julknapp 2017Logga in


Glömt lösenord