Denna webbplatsen använder cookies, genom att surfa vidare accepterar ni detta. Jag förstår Läs mer om cookies

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
Den data vi samlar in och sparar om dig som direkt identifierar dig är personuppgifter.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter
När du ansöker om att bli kund eller arbeta hos City Kids samlar vi in din kontaktuppgifter:
Namn, adress, telefon, e-mail

Information om ert behov/kompetens
Om ni ansöker om att bli kund så samlar vi in data om ert behov för att kunna utföra vår tjänst på bästa sätt. Ansöker ni om att arbeta hos City Kids så samlar vi in information som är relevant för att kunna säkerställa era kunskaper.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som...
 • ... du uppger själv när du ansöker om blir kund
 • ... du uppger själv när du ansöker att arbeta hos City Kids
 • ... du uppger på er profil-sida efter inloggning
 • ... du uppger när du kontaktar oss i form via telefon, e-mail eller chat-konversationer.
 • ... vi hämtar från andra käller, t.ex. Kreditupplysning
 • ... samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
 • Krav för att fullgöra avtalet med dig
 • Krav för att fullgöra en för City Kids rättslig förpliktelse
 • Behandlingen ligger i både ditt och City Kids intresse
 • Samtycke från just dig för just den behandlingen

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera de tjänster ni använder hos oss. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering, RUT-avdrag och betalning av de tjänster du använder.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:
 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer
Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

Marknadsförings- och analyssyfte
Google Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
Facebook Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

I syfte att ta betalt för våra tjänster
Mondido Data som krävs för att genomföra en kortbetalning.

I syfta att erhålla RUT-bidrag
Skatteverket För att erhålla ersättning för RUT

Kundtjänst
Tawk Tjänst för att chattsupport på webbsidan

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.
Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst till er. Om ni väljer att återkalla ert samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla vår tjänst till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är dina...
 • ...personuppgifter i vårt system.
 • ...säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
 • Data som krävs enligt bokföringslagen.

Logga in


Glömt lösenord